En patenterad säkerhetsprodukt.

Finns snart i handeln.

Trådlös överföring

av information var 10:e sekund

Få information i en app

Ulf Eliasson

Under mina år som heltidsbrandman på Uddevalla räddningstjänst, har jag ett antal gånger stött på bränder där gasflaskor har varit inblandade.
Upphettade gasflaskor kan vara mycket farliga och vålla stora problem. Det största problemet är att veta om flaskorna är värmepåverkade eller inte.
Då man inte vet detta måste flaskorna betraktas som varma och farliga, och på grund av detta så chansar vi inte utan backar tillbaka och spärrar av.
Man får i det flesta fall låta fastigheten brinna ner och försöka skydda intilliggande fastigheter.
En avspärrning på 300m måste upprättas och det kan påverka bland annat bil- och tågtrafik och därmed få enorma sekundära kostnader för samhället.

Klicka här för att se filmen ”Försök med brandpåverkade gasflaskor”

Med detta som bakgrund började jag fundera på ett system som kunde hjälpa oss att se om gasflaskorna var värmepåverkade eller inte. En opåverkad gasflaska ger oss betydligt större möjligheter att lokalisera och få ut dom ur den brandbelastade miljön.

När gasflaskorna väl är ute kan rökdykare gå in och släcka ner branden utan risk för explosion av gasflaskorna.

Med den patenterade TKI produkten som vi har tagit fram kan vi få svaren på frågorna som vi ofta ställer direkt vid framkomst till en brand där gasflaskor finns.

Tryckkärlsindikator, ett varningsystem för tryckkärl/gasflaskor.

Systemet består i ett grundkoncept av en centralenhet, sändarenhet med blixtljusfunktion och blixtljusenhet.

Centralenheten är nätströmsansluten, med ett back up batteri som har en driftstid på ca 2 timmar. Sändarenheten med blixtljusfunktionen drivs av batterier. Blixtljusenheten drivs av batterier. Repeater enheten drivs av nätström och backup batteri.

Centralenheten placeras på utsidan av fastigheten, eller i ett angränsande rum där det tex kan finnas en brandlarmscentral. Centralenheten tar emot information från sändarenheten som sitter monterad med hjälp av magneter på Acetylenflaskan, (om det är en gas-svetskärra man valt att bevaka).

Sändarenheten skickar ut temperaturangivelser från den miljön som svetsen står i var 10e sekund till centralenheten, som i sin tur visar denna temperatur i siffror på displayen. Temp upp till 29 grader visas i grön färg, temp mellan 30 och 39 grader visas i gul färg, och temp från 40 grader och uppåt visas i röd färg.

 

Gasvets parkerad

Bilden visar gassvetsen parkerad med magnethatten på, displayen visar då att den är parkerad.

Gasvets ej parkerad

Bilden visar att gassvetsen är borta med magnethatten avtagen, displayen visar då i röd text att den är borta.

Info på centralenheten.

Centralenheten har en info-sida, där kan man få information om batteristatus mm.
Skulle displayen stå på startsidan och info-ikonen vara rödmarkerad, kan man trycka på info-sidan för att se varför den visar rött.
Skulle någon av de olika enheterna (sändarenheten, blixtljusenheten eller repeater-enheten) tappa kontakten med centralenheten, blir info-ikonen röd, och man kan även se vilken av enheterna som tappat kontakten.

Sändarenhet

Sändarenhet som monteras på gasflaskan med hjälp av magneter. Sändarenheten skickar den aktuella rumstemperaturen till centralen var 10:e sekund. Här är även magnethatten monterad som sänder signal till centralen att gasflaskorna är parkerade på sin angivna plats.

Sändarenhet

Här är magnethatten borttagen och sänder då signaler till centralenheten att gasflaskorna inte är parkerade på sin plats. Om man vill lokalisera gasflaskan kan man via centralenheten starta blixtljuset som är monterad på flaskan och på så sätt underlätta evakuering av flaskorna.

Blixtljus utomhus

Vid större lokaler med många portar och dörrar kan man genom blixtljusen få hjälp med att hitta närmaste evakueringsdörren för gasflaskorna då de ska vara parkerade på sin angivna plats.

Tillbehör

Som tillbehör till TKI-konceptet finns det repeater som man kan montera in för att förlänga räckvidden i stora och krångliga lokaler. Det finns ingen begränsning på antalet som kan monteras. Reapeatern är nätansluten men backupbatteriet håller den vid liv i 2 timmar om strömmen går.

Tillbehör

Vid montage utomhus så monteras centralen i en väderbeständig apparatlåda som finns som tillbehör.

Film om hur det fungerar med TKI Tryckkärlsindikator

Exempel på kärlsprängning av gasflaska.

Testet utfört av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Varningssystem för tryckkärl.

Som brandman har jag vid några tillfällen råkat ut för brand i fastighet/lokal där gastuber eller annan typ av tryckkärl har funnits.
Att gå in i en sådan byggnad utan att veta hur de olika typerna av tryckkärl mår där inne, gör man av ren säkerhetssynpunkt inte, en uppvärmd tex Acetylenflaska har en mycket stor sprängkraft, och kan skapa stor förödelse.
Området som man måste spärra av när det finns risk för kärlsprängning är 300 meter i radie och även vägar och Järnvägar måste stängas av om det ligger inom denna riskzon.

Vid insatser av denna typ av bränder så har vi inte en aning om ifall gasflaskorna är värmepåverkade eller inte. Det kan vara så att de står i ett annat hörn av lokalen och är helt ofarliga, men detta vet inte vi. Vi ser bara att det är rök i hela lokalen och att någonstans där inne står gasflaskorna.
Kontentan av detta blir oftast att man får spärra av området 300 meter i radie, backa tillbaka, och med hjälp av något fysiskt skydd emellan sig själv och branden, försöka skydda intilliggande fastigheter eller fordon med vattenstråle för att förhindra spridning av branden och på det viset minimera skadorna, men den brandbelastade fastigheten/lokalen kan vi inte rädda.

TKI tryckkärlsindikator, en patenterad säkerhetsprodukt

Det är här vi kan göra stor skillnad, får man ett snabbt besked om att gasflaskorna är opåverkade, kan man gå in och få ut dessa. När dessa är ute kan man jobba betydligt säkrare, gå in och i bästa fall släcka branden, (som kanske bara varit i ett litet pentry som legat i hörnet av den stora lokalen) med det facit att fastigheten står kvar, angränsade företag kan fortsätta sin verksamhet mm, mm. Självklart blir det mycket sanering och stora reparationer även vid en sådan här typ av skada, men betydligt bättre än en stor totalskada.

För att sammanfatta TKI:s olika funktioner:

  • Användaren ser enkelt om gasflaskorna är parkerade (Viktigt förebyggandejobb)
  • Hjälper räddningspersonal att se gasflaskans omgivande temeratur
  • Sökhjälp med hjälp av blixtljus om gasflaskor ska hämtas ut från mörk och rökig miljö.
  • Utomhusmonterat blixljus visar rätt angreppsväg då gasflaskorna är parkerade på sin angivna plats.
  • Samtlig information kan fås i en app av användaren, tex om flaska är parkerad eller inte.

Kontakt

U.Eliassons AB

Tel. 070-231 19 80
Mail. info@tki.nu